vragen

Hulp voor het CEB. Slagen voor het CEB 2024. Cogito helpt je kind zich voor te bereiden op het CEB 2024, met individuele of kleine groepsondersteuning, in een rustige omgeving, rekening houdend met zijn of haar specifieke 'vak' en psychologische behoeften. (Alle pdf-bestanden van eerdere CEB's kunnen onderaan deze pagina worden gedownload)
CEB 2023

1. Wat is het CEB?

Het Certificat d'Études de Base is een diploma dat wordt uitgereikt in de Fédération Wallonie-Bruxelles, een Belgische politieke entiteit die de gewesten Wallonië en Brussel omvat.

Het getuigschrift is een officieel examen ter afsluiting van het basisonderwijs in België, na zes jaar verplicht onderwijs.

Het CEB beoordeelt de kennis en vaardigheden die leerlingen tijdens hun basisonderwijs hebben verworven.

2. De materialen

Het examen omvat een reeks vakken, waaronder wiskunde, Frans, wetenschappen, aardrijkskunde en geschiedenis (studie van het milieu).

3. Wanneer vindt het evenement plaats?

Het certificaatexamen wordt gewoonlijk in juni van het zesde leerjaar afgenomen. Dit jaar vinden de examens van het CEB plaats op de ochtenden van maandag 26, dinsdag 27, donderdag 29 en vrijdag 30 juni 2023.

4. Wie stelt het CEB op?

Het wordt opgesteld en gemarkeerd door de Administration générale de l'Enseignement et de la Recherche scientifique (AGER), het orgaan dat verantwoordelijk is voor de organisatie van het examen.

5. Hoe worden de leerlingen beoordeeld?

De beoordeling van het certificaat is gebaseerd op objectieve, door het Ministerie van Onderwijs van de Federatie Wallonië-Brussel vastgestelde criteria.

De leerlingen worden beoordeeld aan de hand van meerkeuzevragen, vragen met korte antwoorden en vragen die een meer diepgaande analyse vereisen.

De resultaten van het certificaat worden meegedeeld aan de leerlingen en hun ouders of wettelijke voogden.

Leerlingen kunnen afhankelijk van hun prestaties verschillende onderscheidingen krijgen. Deze onderscheidingen zijn niet verplicht, maar zijn een manier om de inspanningen en resultaten van de leerlingen te erkennen.

Kort gezegd is het Certificat d'Études de Base (CEB) in de Federatie Wallonië-Brussel een officieel examen waarmee de kennis en vaardigheden van de leerlingen aan het einde van het basisonderwijs worden beoordeeld. Het markeert het einde van deze fase van de schoolloopbaan en vormt een referentie voor het toekomstige leren in het secundair onderwijs.

6. Cogito helpt uw kind te slagen voor het CEB 2023

Bij Cogito beginnen we met het in kaart brengen van de huidige kennis van uw kind, zodat we onze ondersteuning kunnen richten op hun werkelijke behoeften. Vervolgens stellen we een persoonlijk werkplan op om hen voor te bereiden. De intensiteit van onze ondersteuning, die altijd regelmatig is, varieert naargelang de behoeften van uw kind. Het doel is ervoor te zorgen dat uw kind een comfortabel niveau van succes bereikt dat hem vertrouwen geeft voor de rest van zijn schoolcarrière.

7. Hoe kan ik de tests van de vorige jaren raadplegen?

De Fédération Wallonie-Bruxelles stelt alle oude examens van certificaten ter beschikking. Hier zijn ze:

CEB2022

CEB2020

CEB2020 test

De versie van het examen voor 2021 wordt aangeduid als "CEB 2020". In werkelijkheid is het examen van 2021 het examen dat oorspronkelijk gepland was voor 2020. De annulering van het examen van juni 2020 werd bevestigd nadat alle documenten voor de studenten gedrukt waren. Na te hebben gecontroleerd of het examen aan de essentiële eisen voldeed, werd om ecologische en economische redenen besloten om het in juni 2021 te gebruiken.

CEB2019

CEB2019

CEB2018

beoordeling CEB2018

CEB2017

CEB2017

CEB2016

CEB2016 evenement

CEB2015

CEB2015

CEB2014

CEB2014 evenement

CEB2013

CEB2013

CEB2012

CEB2012 examen

CEB 2011

CEB2011

CEB 2010

CEB2010

CEB tips

Leren om te slagen

Alle Cogito oplossingen

Contacteer ons