Weerlegging van het rechtsbegrip van Hans Kelsen, door Drieu Godefridi

normpiramide volgens Hans Kelsen

Volgens Kelsen heeft de norm die de willekeur van een autoriteit vastlegt, de hoogste graad van juridische algemeenheid.

We onderzoeken eerst Hans Kelsens definitie van normatieve algemeenheid (hoofdstuk 1) en formuleren onze stelling. Vervolgens onderzoeken we de vraag of individuele normen kunnen worden afgeleid uit algemene normen (hoofdstuk 2), waardoor we een van Kelsens bezwaren tegen het voorgestelde concept van algemeenheid kunnen behandelen. Weerlegging van het rechtsbegrip van Hans Kelsen, door Drieu Godefridi

Moeten we bang zijn voor ChatGPT

beeld uit de film "Her" over de opkomst van de chatgpt

Tegenover de opkomst van chatbots zoals ChatGPT en zijn kleine broertjes (en zusjes) staan twee houdingen: de 'bot' in de fout nemen, het nut ervan inzien.

MCQS

Breed scala aan mogelijkheden (opties)

Hoe bereid je een MCQ/QRM voor? Hoe deze onderzoeksmodaliteit te beheren?

Memoriseren

beter onthouden

"Jij die hier binnengaat, laat alle hoop varen", zegt Vergilius, daarna Dante, voordat hij ons naar de hel leidt. Om te zeggen dat memoriseren een hel is, lijkt misschien overdreven. In elk ander stadium van de studie - begrip, selectie, restitutie, oefeningen, enz. - is memoriseren echter ontegenzeggelijk essentieel. - Memoriseren is ongetwijfeld het pijnlijkste deel van het leerproces.