Easter 2023 Assisted Blockade - voor effectieve kennisverwerving

Hulp op school

De krachten van de Blokkade stonden Cogito bij:

  1. Des formateurs diplômés (BAC+5 min.);
  2. Trois heures de suivi effectif tous les jours (le blocus assisté n’est pas une étude surveillée)
  3. Un plan, une structure, un rythme, des horaires, une méthode
  4. Des explications individuelles et des simulations d’examens reproduisant les conditions réelles (QCM/QRM)
  5. Une solution d’étude complète intégrée
  6. Vingt années d’expérience dans l’organisation de blocus assistés

Voor wie is de Cogito blokkade?

De ondersteunde blokkade is gericht op alle studenten in het hoger onderwijs, van geneeskunde tot rechten en graduate schools (ICHEC, EPHEC, ECAM, 'Gramme'., HelmoDe volgende scholen zijn hiervoor gekozen: Arteveldehogeschool (Gent), Erasmushogeschool Brussel (Brussel), Antwerp Maritime Academy (Antwerpen), Odisee (Brussel, Dilbeek, Gent, Aalst, Sint-Niklaas), Hogeschool Gent (Gent, Aalst, Melle, Bottelare), LUCA School of Arts (Brussel, Genk, Gent, Leuven), enz.) Inderdaad, studenten zijn welkom voor deze blokkade en examenhulp op maat. Cogito maakt er een erezaak van de geldende gezondheidsnormen strikt na te leven. Daarom is het aantal studenten dat we verwelkomen beperkt.

Volgende data: Pasen 2023, 3-7 april 2023 (verzoek om informatie geassisteerde blokkade).

Wat is het doel? intensief voorbereiden en dan de examens van juni halen. De student bereidt zich voor op de examens in een serieuze werksfeer, met gekwalificeerde trainers die zijn opgeleid om de student te helpen elke dag van de begeleide blokkade optimaal te benutten om te slagen. Vraag informatie aan over de Easter 2023 assisted blockade via onderstaand formulier.

Wilt u de balans opmaken van uw situatie en uw geholpen blokkade rationeel plannen? Dan bieden wij u de diagnose-afspraak en onze Seminar academische werkvormen.

Goede academische resultaten

Een pro-blokkade met veel voordelen:

Drie uur geïndividualiseerde follow-up per dag

Individuele cursussen en seminars Methode

Follow-up van de studie (algemeen programma, specifieke termijnen) + Examen simulaties

Coaching, studie en werkwijze

  1. Drie keer een uur coaching per dag. De student wordt geholpen bij het plannen van zijn werk, het begrijpen van zijn onderwerp en het zich eigen maken ervan. De student stelt vragen en wordt dagelijks ondervraagd door een opleider die gespecialiseerd is in het bestudeerde onderwerp, in overeenstemming met zijn behoeften en verwachtingen. In dit verband zal de student een proactieve houding aannemen: het is aan hem/haar om op tijd te zijn voor de vooraf geplande afspraak;
  2. Van deze drie uur is één uur strikt individueel, twee uur worden in kleine groepen uitgevoerd (emulatie, interactiviteit) door dezelfde trainer gedurende de hele dag;
  3. Gedurende de week worden modules over verschillende aspecten van de werkmethode georganiseerd, waarbij rekening wordt gehouden met de eisen en behoeften van de aanwezige studenten.
Blokkadeschema

Tips voor blokkades

normpiramide volgens Hans Kelsen
Blok

Weerlegging van het rechtsbegrip van Hans Kelsen, door Drieu Godefridi

Volgens Kelsen heeft de norm die de willekeur van een autoriteit vastlegt, de hoogste graad van juridische algemeenheid.

We onderzoeken eerst Hans Kelsens definitie van normatieve algemeenheid (hoofdstuk 1) en formuleren onze stelling. Vervolgens onderzoeken we de vraag of individuele normen kunnen worden afgeleid uit algemene normen (hoofdstuk 2), waardoor we een van Kelsens bezwaren tegen het voorgestelde concept van algemeenheid kunnen behandelen. Weerlegging van het rechtsbegrip van Hans Kelsen, door Drieu Godefridi

beeld uit de film "Her" over de opkomst van de chatgpt
Blok

Moeten we bang zijn voor ChatGPT

Tegenover de opkomst van chatbots zoals ChatGPT en zijn kleine broertjes (en zusjes) staan twee houdingen: de 'bot' in de fout nemen, het nut ervan inzien.