FAQ

Wat is Cogito?

Cogito is een onderwijsorganisatie die cursussen en begeleiding aanbiedt aan studenten en volwassenen op alle niveaus, van basisonderwijs tot hoger onderwijs en daarbuiten, in België, Zwitserland en Luxemburg.

Hoe helpt Cogito studenten?

Cogito biedt een-op-eenonderwijs, coaching, seminars over werkmethoden en begeleide blokkadesessies om de academische prestaties van studenten te verbeteren en hun zelfvertrouwen te vergroten.

Welke soorten cursussen biedt Cogito aan?

Cogito biedt een verscheidenheid aan cursussen over verschillende onderwerpen, waaronder wiskunde, scheikunde, rechten, natuurkunde en geneeskunde.

Welke onderwerpen behandelt Cogito?

Onderwerpen die aan bod komen zijn wetenschap, talen, wiskunde en een aantal gebieden die specifiek zijn voor het hoger onderwijs.

Hoe kan ik informatie en prijzen opvragen?

Informatie en prijzen kunnen worden aangevraagd via de Cogito website, per e-mail of telefonisch.

Hoe goed zijn de docenten bij Cogito?

De docenten van Cogito zijn hooggekwalificeerd, met minimaal BAC+3 voor het voortgezet onderwijs en BAC+5 voor het hoger onderwijs, en zijn getraind in coachingstechnieken.

Hoe registreer ik me bij Cogito?

De inschrijving begint met een intakegesprek om de specifieke behoeften van de student te beoordelen, gevolgd door een inschrijving op maat voor het juiste programma.

Wat voor soort ondersteuning is er beschikbaar voor middelbare scholieren?

Voor middelbare scholen biedt Cogito studiecursussen, individuele ondersteuning en sessies om de academische prestaties en het begrip van vakken te verbeteren.

Hoe helpt Cogito basisschoolleerlingen?

Voor basisscholen biedt Cogito programma's om de basis te versterken en voor te bereiden op toetsen (CEB, in het bijzonder), met speciale aandacht voor het begrijpen van de onderwerpen.

Welke lesmethoden worden gebruikt voor basisschoolleerlingen?

Cogito gebruikt methoden die onder andere bestaan uit het versterken van basisvaardigheden, het ontwikkelen van aandacht en geheugen en het voorbereiden op beoordelingen.

Wat is de ondersteunde blokkade die Cogito voorstelt?

De Begeleide Blokkade is een complete studieoplossing die intensieve coaching biedt tijdens perioden van voorbereiding op examens in het hoger onderwijs (universiteiten, hogescholen).

Welk type coaching is er beschikbaar voor het hoger onderwijs?

Coaching voor het hoger onderwijs omvat uitgebreide ondersteuning in alle vakken, geheugentechnieken en examenvoorbereiding.

Hoe werken privélessen bij Cogito?

Privélessen bij Cogito worden afgestemd op de specifieke behoeften van de student, met gekwalificeerde docenten voor elk vak.

Welk advies heeft Cogito voor succes in het hoger onderwijs?

Cogito suggereert strategieën zoals het beoordelen van kennis, het structureren van studietijd en het gebruik van effectieve geheugentechnieken.

Welke studiemogelijkheden zijn er voor CE1D?

Voor de CE1D biedt Cogito speciale voorbereidingspakketten, waaronder proefexamens en intensieve cursussen, maar ook speciale weekenden.

Hoe bereidt Cogito studenten voor op examens?

Cogito bereidt studenten voor op examens door middel van intensieve cursussen, examensimulaties en persoonlijke coaching.

Welke specifieke diensten zijn er beschikbaar voor studenten industrieel ingenieur?

Voor studenten industrieel ingenieur biedt Cogito specifieke coaching, waaronder één-op-één lessen in vakken die specifiek zijn voor dit vakgebied.

Wat is het proces om een Cogito trainer te worden?

Om een Cogito trainer te worden, moeten kandidaten een passend opleidingsniveau hebben en een trainingsproces doorlopen in Cogito's lesmethoden.

Hoe kan ik contact opnemen met Cogito?

Cogito kan worden gecontacteerd via hun website, per e-mail of telefonisch voor informatie of registratieaanvragen.

Zijn er ondersteunende cursussen tijdens de schoolvakanties?

Cogito biedt vaak ondersteunende cursussen en revisiesessies aan tijdens de schoolvakanties, met name ter voorbereiding op examens.

Hoe beheert Cogito afstandscursussen of online cursussen?

Cogito biedt opties voor cursussen op afstand of online, inclusief videoconferentiesessies, om studenten te ondersteunen waar ze ook zijn.

Wat zijn de prioriteiten van Cogito om het succes van studenten te garanderen?

De prioriteiten van Cogito zijn onder andere het verbeteren van de academische prestaties, het vergroten van het zelfvertrouwen en het ontwikkelen van effectieve werkmethoden.

Hoe helpt Cogito studenten bij het organiseren en beheren van hun tijd?

Cogito leert studenten hoe ze hun studietijd effectief kunnen indelen en hun werkdruk kunnen beheren om hun succes te maximaliseren.

Wat is het slagingspercentage van studenten in Cogito-programma's?

Hoewel Cogito uit respect voor de privacy geen resultaten van haar studenten mag opvragen, worden 80% van de examens waaraan Cogito bijdraagt (inclusief universitaire examens) met goed gevolg afgelegd.

Welke geheugentechnieken leert Cogito?

Cogito leert verschillende geheugentechnieken, waaronder gestructureerde methoden en strategieën op maat van elke leerling.

Biedt Cogito opleidingen aan voor buitenlandse studenten?

Ja, Cogito verwelkomt buitenlandse studenten en biedt cursussen aan die zijn afgestemd op hun specifieke behoeften.

Wat is de feedback van studenten die gebruik hebben gemaakt van Cogito's diensten?

Getuigenissen van studenten wijzen over het algemeen op een verbetering van hun academische prestaties en tevredenheid over de aangeboden diensten.

Hoe past Cogito zich aan verschillende leerprofielen van studenten aan?

Cogito beoordeelt de individuele behoeften van elke student om ondersteuning op maat te bieden, aangepast aan hun unieke leerprofiel.

Is er specifiek advies voor ouders over hoe ze hun kinderen kunnen ondersteunen bij hun studie?

Op verzoek kan Cogito advies geven aan ouders over hoe ze hun kinderen effectief kunnen ondersteunen in hun schoolcarrière.

Wat is Cogito's engagement voor inclusief onderwijs?

Cogito is toegewijd aan het bieden van inclusieve onderwijsondersteuning die is afgestemd op de behoeften van alle studenten, ongeacht hun situatie.

Wat zijn de strategieën van Cogito om het zelfvertrouwen van leerlingen te vergroten?

Cogito gebruikt strategieën zoals persoonlijke coaching, positieve feedback en progressief succes om het zelfvertrouwen van studenten te vergroten.

Hoe helpt Cogito leerlingen om moeilijkheden in specifieke vakken te overwinnen?

Cogito biedt een-op-eenonderwijs en gerichte coaching om leerlingen te helpen moeilijkheden in specifieke vakken te overwinnen.

Zijn er workshops of seminars die studenten kunnen volgen om hun werkmethoden te verbeteren?

Cogito organiseert seminars en workshops gericht op het verbeteren van werkmethoden en persoonlijke ontwikkeling, evenals advies over timemanagement en organisatie.

Wat zijn de criteria voor het kiezen van een Cogito trainer?

Cogito trainers worden gekozen op basis van hun opleidingsniveau, hun expertise in hun specifieke vakgebied en hun vermogen om hun kennis effectief over te dragen.

Hoe volgt Cogito de vooruitgang van elke student op?

Cogito controleert regelmatig de voortgang van studenten door middel van voortdurende evaluaties, feedback en gepersonaliseerde aanpassingen aan cursusplannen.

Wat is Cogito's privacybeleid met betrekking tot studentgegevens?

Het vertrouwelijkheidsbeleid van Cogito is erop gericht om de persoonlijke gegevens van studenten te beschermen in overeenstemming met de wetgeving inzake gegevensbescherming.

Wat zijn de gebruiksvoorwaarden van de Cogito diensten?

De gebruiksvoorwaarden van de diensten van Cogito zijn beschikbaar op hun website en behandelen de juridische aspecten van het gebruik van hun diensten.

Biedt Cogito studie- of loopbaanbegeleiding?

Cogito biedt academische en loopbaanbegeleiding en helpt studenten cursussen te kiezen die aansluiten bij hun interesses en vaardigheden.

Hoe evalueert Cogito de effectiviteit van haar onderwijsprogramma's?

Cogito evalueert de effectiviteit van haar programma's door middel van feedback, beoordelingen van studentenprestaties en voortdurende analyse van verbeteringen in academische resultaten.

Contacteer ons