Privacy

U bezoekt momenteel de website van Cogito.
COGITO S.A.
Alsembergsesteenweg, 1017
B-1180 Brussel

1. eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer

Cogito hecht veel belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens die via haar website worden verzameld. Cogito doet er alles aan om uw privacyrechten te respecteren.

Cogito houdt zich aan de beroepscode met betrekking tot het gebruik van uw persoonsgegevens.

2. Verzameling en doel van de verwerking van persoonsgegevens

Wanneer u haar website bezoekt, kan Cogito persoonsgegevens verzamelen wanneer u een offerte aanvraagt, zich online inschrijft of zich abonneert op de e-nieuwsbrief.

Het doel van het verzamelen van gegevens is om u bij een volgend bezoek aan de website van Cogito te kunnen identificeren. Het kan worden gebruikt voor loyaliteitsacties en om de diensten van Cogito te promoten. Ten slotte kunnen ze worden meegedeeld aan bedrijven die deel uitmaken van de Cogito-groep met het oog op commerciële promotie.

3. Gebruik van cookies

Een "cookie" is een klein bestand dat door een webserver wordt verzonden en op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Het houdt de bezochte website bij en bevat informatie over dat bezoek.

Het enige doel van deze cookies is om u te identificeren bij volgende bezoeken aan de Cogito website. In geen geval gebruikt Cogito cookies voor commerciële of direct marketing doeleinden.

Het staat u vrij uw internetbrowser zo in te stellen dat deze het gebruik van cookies blokkeert, verwijdert, enz.

4. Uw gegevens en uw rechten

Overeenkomstig de wet op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens heeft u recht op toegang tot en rectificatie van de u betreffende gegevens. Om deze rechten uit te oefenen, kunt u een brief sturen naar het onderstaande adres, met bijvoeging van een fotokopie van uw identiteitskaart:

Cogito SA
Privacy
Alsembergsesteenweg, 1017
B-1180 Brussel

5. Vertrouwelijkheid en beveiliging van gegevens

Uw gegevens kunnen worden verwerkt door Cogito of door bedrijven die behoren tot de Cogito-groep. Er zijn maatregelen genomen om de vertrouwelijkheid en veiligheid van uw gegevens te waarborgen en ze te beschermen tegen verlies, misbruik of wijziging. Cogito is bijvoorbeeld gekant tegen het versturen van klantgegevens naar cloud computing systemen.

De Cogito-site kan voor uw gemak links naar andere sites bevatten. Cogito is op geen enkele manier verantwoordelijk voor de inhoud of werking van sites waarmee zij niet verbonden is, hoewel Cogito alles in het werk stelt om de juistheid van de gegevens online te controleren.

De databanken, handelsmerken en logo's op de website van Cogito mogen niet geheel of gedeeltelijk worden gereproduceerd zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van Cogito.

Contacteer ons