Werkwijze

Vier strategieën voor effectief werken 1. Je kennis evalueren 2. Structureren van studietijd 3. Niet-veranderen van onderwerpen 4. De "Waarom"-techniek De "Waarom"-techniek
Pijlen voor werkwijze

1. Zelfevaluatie van kennis

Deze zelfbeoordelingsstrategie, die op elke leeftijd kan worden toegepast, moedigt leerlingen aan om de kennis die ze hebben verworven te evalueren door middel van beoordelingssessies. Om het toe te passen, creëert de leerling bijvoorbeeld samenvattingen van revisies met trefwoorden of samenvattingen van de te leren inhoud. Hierdoor kan een proces van zelfonderzoek op gang worden gebracht, waardoor de informatie beter wordt opgenomen. Een effectieve tip, en een echt werkende methode, is de "blanco vel"-techniek, die bestaat uit het reproduceren op de achterkant van de relevante kennisinhoud van de voorkant. Dit bevordert een natuurlijk memoriseerproces.

Tip: de beoordeling kan in kleine groepjes worden gedaan, of in tweetallen, met een leerling uit dezelfde klas, of alleen.

2. Structureren van studietijd

Deze strategie is geschikt voor iedereen en raadt aan om studietijd te verdelen volgens een gestructureerd patroon, in plaats van te werken op basis van stemmingen en de tijd die overblijft door buitenschoolse activiteiten. Stel werkperiodes in tijdens de week en in het weekend en houd je daaraan. Dit helpt je ook om de relatie tussen de inhoud van het onderwerp en de tijd die je jezelf geeft om het te bestuderen beter te begrijpen.

Tip: deze techniek maakt ook veel tijd vrij voor buitenschoolse activiteiten, dus je weet wat je doet!

3. Niet-verwisseling van materialen

Onder verschillende voorwendselen gaan veel studenten van het ene vak naar het andere. Het is beter om je op één vak te concentreren en het gestelde doel te bereiken voordat je naar een ander vak gaat. Zo kun je serieuze kennis opdoen en tegelijkertijd een gevoel van echte vooruitgang krijgen. Niets is stimulerender!

Tip: De methode is om kosteneffectief te zijn in je studie. Alles wat tijd verspilt zonder iets toe te voegen aan de opgedane kennis, kun je weglaten.

4. De "Waarom"-techniek

Deze techniek moedigt leerlingen aan om "waarom"-vragen te stellen om logische en oorzakelijke verbanden te leggen tussen de informatie die ze gepresenteerd krijgen. Deze werkmethode stimuleert diepgaand begrip en actieve betrokkenheid bij het leerproces, zodat leerlingen nieuwe informatie kunnen koppelen aan hun reeds bestaande kennis. Een must!

Tip: de waarom-techniek is net zo effectief in het Frans als in de wetenschap!

Werkwijze

Werkmethodes zijn het stiefkind van ons onderwijssysteem. Veel leerkrachten hebben al zoveel te doen als het gaat om het overbrengen van kennis dat ze geen tijd hebben om de problemen vanuit een methodologische invalshoek aan te pakken.

Bovendien hebben onze scholen niet altijd de personele middelen om individuele begeleiding te bieden bij werkmethoden. En toch, als er één onderwijsgebied is dat baat heeft bij individualisering, dan is het wel dat van de werkvormen.

Ons advies is om de vier tips die hier worden gegeven toe te passen, en om doe een beroep op ons voor een meer geïndividualiseerde methodeindien nodig.

Werkmethode: vier praktische tips

Leren om te slagen

Alle Cogito oplossingen

Contacteer ons