Wat is mindmapping?

Mindmappen is een techniek om notities te maken en ideeën te organiseren door de verbanden ertussen te visualiseren.
Mindmapping: voorbeeld

De mindmapping (of mentaal in kaart brengen in het Frans) is een techniek om aantekeningen te maken en ideeën te organiseren. links tussen de verschillende concepten van een bepaald onderwerp.

Het is een gereedschap Een grafiek die kan worden gebruikt om projecten te plannen, problemen op te lossen, te studeren en de creativiteit en het geheugen te verbeteren.

Een mindmap bestaat meestal uit een centraal woord of idee, gekoppeld naar secundaire ideeën die erop volgen, met pijlen of lijnen.

Secundaire ideeën kunnen op hun beurt gekoppeld worden aan tertiaire ideeën, enzovoort.

Sleutelwoorden worden over het algemeen gebruikt om elk idee weer te geven en ze worden vaak vergezeld van afbeeldingen of symbolen om ze beter te onthouden.

Dus structureren we de ideeën in een duidelijk, visueel aantrekkelijk formaatWe brengen informatie uit verschillende bronnen samen en leggen verbanden tussen ideeën.

Om het gemakkelijker te begrijpen en te onthouden.

Mindmapping kan worden gebruikt voor alle onderwerpenVoor studenten, professionals, kunstenaars en creatieve mensen, voor het maken van aantekeningen in de klas, het plannen van een project, het organiseren van ideeën voor een schrijfsel, enz.

Leren om te slagen

Alle Cogito oplossingen

Contacteer ons