Voorbereiding op het medisch toelatingsexamen. Toelatingsexamen. Geneeskunde in België

Hoe slaag je voor het toelatingsexamen geneeskunde? Hier zijn een paar stappen om je kansen op succes te maximaliseren. Medisch toelatingsexamen. Voorbereiding op het medisch toelatingsexamen.
student geneeskunde

Redeneeroefeningen voor het medisch toelatingsexamen

Let op! De competitie bevat ook een onderdeel over geesteswetenschappen. Het is belangrijk dat je dit onderdeel niet verwaarloost. Hier zijn een paar redeneeroefeningen om je te helpen je huidige niveau te beoordelen.

Hier zijn een paar redeneeroefeningen (5) om je huidige niveau te beoordelen. Denk goed na! (Voer eerst je naam en e-mailadres in, dan krijg je toegang tot de redeneervragen) Redeneeroefeningen

Uw naam
Uw e-mail

Voorbereiding op het medisch toelatingsexamen 2024

Vanaf 2023 wordt het toelatingsexamen voor geneeskunde en tandheelkunde een toelatingsexamen voor zowel Belgische als niet-ingezeten studenten. Voorbereiding op het toelatingsexamen geneeskunde is een must. Het niveau van de eisen zal hoog zijn, aangezien dit nu een competitief examen wordt in plaats van een gewoon toelatingsexamen. Als je bij de besten wilt horen, is het verstandig om je grondig voor te bereiden op het toelatingsexamen geneeskunde.

Allereerst, waar hebben we het precies over? Met de laatste hervormingen zijn we een beetje verdwaald!

De wedstrijd

Het vergelijkend onderzoek bestaat uit twee delen. Het eerste deel betreft de vier wetenschappelijke vakken, waarvan er twee 's ochtends en twee 's middags worden gegeven. Het tweede deel betreft eveneens vier onderwerpen, waarvan er twee 's morgens op de examendag worden gegeven en de andere twee 's middags.

Twee delen

Het eerste deel van het examen, dat betrekking heeft op wetenschappelijke onderwerpen, is verdeeld in vier vragenlijsten. Elk onderdeel bevat 15 meerkeuzevragen (MCQ's), dus in totaal 60 MCQ's voor het eerste onderdeel. Deze vragenlijsten hebben betrekking op de volgende vier wetenschappelijke onderwerpen:

  • Chemie
  • Biologie
  • Natuurkunde
  • Wiskunde

Het tweede deel van het examen is eveneens verdeeld in vier vragenlijsten. Elk onderdeel bestaat uit 15 MCQ's, dus in totaal 60 MCQ's voor dit onderdeel. Deze vragenlijsten gaan over de volgende onderwerpen:

  • Analytisch en redeneervermogen
  • Vermogen om te communiceren en conflictsituaties waar te nemen
  • Vermogen om ethiek waar te nemen en rekening te houden met de gevolgen ervan voor het individu en de samenleving
  • Vermogen om empathie, medeleven, eerlijkheid en respect te tonen

Praktisch en strategisch advies dat nu kan worden toegepast

Hoe bereid ik me voor op het medisch toelatingsexamen?

1/ Begin vroeg met de voorbereiding. Het medisch toelatingsexamen is een zeer competitief proces, dus het is belangrijk om vroeg in het jaar te beginnen met de voorbereiding, zodat er voldoende tijd is voor studie en voorbereiding.

2/ Volg een voorbereidende cursus voor het vergelijkend onderzoek, zonder de werkwijze. Er zijn veel voorbereidende cursussen voor het medisch toelatingsexamen die u helpen de vereisten van het examen te begrijpen en te trainen voor de tests. Maar heeft een globale en collectieve voorbereiding, in alle takken, wel zin? Zou het niet beter zijn om eerst de te versterken vakken te identificeren en ze dan per vak intensief en individueel te behandelen? Immers, als veel studenten tekortkomingen hebben, dan hebben zij die niet noodzakelijkerwijs in alle vakken waarop het toelatingsexamen geneeskunde is gebaseerd. Het lijkt dus beter de voorbereiding te concentreren op de vakken waarin objectieve tekortkomingen bestaan. Kies voor een zo individueel mogelijke opleiding. Verzoek om bijstand

3/ Beheers de vakken, niet alleen de annalen. Het medisch toelatingsexamen is gebaseerd op kennis van medische wetenschappen (biologie, scheikunde, natuurkunde) en wiskunde. Het is belangrijk om deze vakken dagelijks te beheersen en te oefenen om een kans van slagen te hebben. Het herhalen van reeds gemaakte oefeningen is bijvoorbeeld een goede strategie. Zo bereik je een soort virtuositeit en vertrouwen.

Belang van de praktijk

4/ Regelmatig oefenen. Het is belangrijk regelmatig te oefenen om vertrouwd te raken met de aangeboden soorten toetsen en met de verschillende methoden om de problemen op te lossen.

5/ Gebruik examenopgaven om te oefenen.

6/ Je stress beheersen. Het medisch toelatingsexamen is stressvol, dus het is belangrijk dat u weet hoe u uw stress kunt beheersen om te voorkomen dat u op de dag van het examen van slag raakt.

7/ Zorg voor uw gezondheid. Zorg ervoor dat u gezond eet, regelmatig beweegt en voldoende slaapt om uw lichamelijke en geestelijke gezondheid op peil te houden.

8/ Wees volhardend. Het medisch toelatingsexamen is een moeilijk proces, dus het is belangrijk om niet ontmoedigd te raken als je niet bij de eerste poging wordt toegelaten. Blijf oefenen en je voorbereiden op de volgende kans.

Examens uit voorgaande jaren ter voorbereiding op het medisch toelatingsexamen

De Federatie Wallonië-Brussel publiceert alle vorige edities. Hier vindt u alle vorige edities van het wetenschappelijk gedeelte:

Test uw kennis, alsof u erbij was! (2017)
Biologie (2018)
Biologie (2019)
Biologie (2020)
Biologie (2021)
Biologie (2022)
Chemie (2018)
Chemie (2019)
Chemie (2020)
Chemie(2021)
Chemie (2022)
Wiskunde (2018)
Wiskunde (2019)
Wiskunde (2020)
Wiskunde (2021)
Wiskunde (2022)
Natuurkunde (2018)
Natuurkunde (2019)
Natuurkunde (2020)
Natuurkunde (2021)
Natuurkunde (2022)

De Cogito garantie

Bij Cogito wordt u begeleid door een team van artsen, burgerlijk ingenieurs, scheikundigen, natuurkundigen en trainers die gespecialiseerd zijn in redeneren. Zo is het altijd een arts, daartoe opgeleid door Cogito, die u helpt uw huidige stand van kennis in kaart te brengen. Vervolgens helpt een chemicus u, indien nodig, om u bij te spijkeren in de chemie. Een burgerlijk ingenieur zal hetzelfde doen voor wiskunde. Wij houden ons strikt aan het principe van specialisatie. Het zijn nooit studenten die les geven bij Cogito.

Tot slot

Kortom, het principe is (1) het inventariseren van de kennis van de student in het betreffende onderwerp, (2) het opvullen van de hiaten in de theorie, (3) het "oefenen" in oefeningen die dicht bij de voorwaarden van het echte examen liggen totdat hij/zij in staat is te slagen voor de volgende editie van het toelatingsexamen. Ook al is het moeilijk, het examen ligt binnen het bereik van elke student die zich met ernst en vastberadenheid voorbereidt. We mogen de "uitdaging" niet onderschatten, maar moeten wel beseffen dat het binnen ons bereik ligt! Hoe slagen voor het medisch toelatingsexamen? Door het doel strategisch, individueel en beredeneerd te benaderen.

Inschrijven voor de wedstrijd

Verzoek om informatie over het verloop van het vergelijkend onderzoek

Ter informatie: successtatistieken van de vorige editie

Deze cijfers moeten u niet afschrikken. Hun analyse helpt u te bepalen welke vakken het moeilijkst zijn voor studenten die aan het vergelijkend onderzoek deelnemen. Deze statistieken zijn officiële gegevens van deARES:

Gemiddelde en aandeel kandidaten met ten minste 8/20 per vak

 GEMIDDELD  % ≥ DAT DE DREMPEL 
VAN SUCCES 
DEEL 1   
  /20 % ≥ 8/20
Chemie6,3037,01
Biologie7,3144,88
Natuurkunde7,2946,46
Wiskunde8,9460,35
DEEL 2
Redenering8,7061,50
Communicatie14,9098,34
Ethiek13,2094,10
Empathie15,6695,18

Leren om te slagen

Alle Cogito oplossingen

Contacteer ons