Succes kan worden geleerd!

Al 22 jaar helpt Cogito Belgische, Franse en Luxemburgse studenten om te slagen in hun studies.

Coaching en intensieve formules worden hun aangeboden omdat succes kan worden geleerd. In alle vakken: lessen wiskunde, scheikunde, lessen Nederlands, voorbereiding op het CE1d, enz.

Hulp op school
Hulp op school

Lees meer over onze steun aan middelbare scholieren

Lees meer over onze steun aan studenten in het hoger onderwijs (universiteit, hogeschool)

Hoger onderwijs: succes kan worden geleerd

Voor studenten in het hoger onderwijs (UCL, ULB, UNamur, ICHEC, HELMO, Katholieke Universiteit Leuven (KU Leuven), Universiteit Antwerpen (UA), Universiteit Gent (UGent), Universiteit Hasselt (UHasselt), Vrije Universiteit Brussel (VUB)) is succes te leren:

Middelbaar onderwijs

Voor middelbare scholieren biedt Cogito haar studiecursussen (al dan niet residentieel), studiebegeleiding, een radicaal originele remediërende formule, verfijnd gedurende de laatste twintig jaar, en individuele opvolging het hele jaar door, twaalf maanden per jaar:

  • Verbeterde schoolprestaties
  • Zelfvertrouwen opbouwen
  • Beter begrip van moeilijke onderwerpen
  • Ontwikkeling van probleemoplossende vaardigheden
  • Mogelijkheid om in real time vragen te stellen.

Lees meer over onze ce1d voorbereidingsformules.

Basisonderwijs: succes kan worden geleerd

Voor basisschoolleerlingen biedt Cogito de formule Methode & Vakken, om te helpen bij het huiswerk en om de basis te consolideren (rekenen, spelling, vervoeging, enz.).

  • Hulp bij het begrijpen van de stof
  • Ontwikkeling van aandacht en geheugen
  • Versterking van de grondbeginselen
  • Voorbereiding op beoordelingen
  • Betere organisatie en tijdsbeheer.

Omdat succes kan worden geleerd!

Goede academische resultaten

Waarom Cogito?

Het onderscheidende criterium van Cogito is de kwaliteit van de docenten, want succes leer je met professionals.

Op het hogere niveau hebben de trainers van Cogito minimaal 5 jaar hoger onderwijs genoten en zijn zij door Cogito getraind in de beste technieken om studenten te helpen bij het behalen van examens.

In het middelbaar onderwijs hebben alle Cogito trainers minstens een BAC+3. Methode- en vakmanagers hebben minimaal 5 jaar hoger onderwijs genoten en worden door Cogito getraind in de eisen van hun functie.

Elke inschrijving bij Cogito begint met een inleidend gesprek om de specifieke behoeften en verwachtingen van de student te beoordelen.

Cogito Nieuws

normpiramide volgens Hans Kelsen
Blok

Weerlegging van het rechtsbegrip van Hans Kelsen, door Drieu Godefridi

Volgens Kelsen heeft de norm die de willekeur van een autoriteit vastlegt, de hoogste graad van juridische algemeenheid.

We onderzoeken eerst Hans Kelsens definitie van normatieve algemeenheid (hoofdstuk 1) en formuleren onze stelling. Vervolgens onderzoeken we de vraag of individuele normen kunnen worden afgeleid uit algemene normen (hoofdstuk 2), waardoor we een van Kelsens bezwaren tegen het voorgestelde concept van algemeenheid kunnen behandelen. Weerlegging van het rechtsbegrip van Hans Kelsen, door Drieu Godefridi

Twee schoolkinderen terug naar school
CE1D

Het is terug naar school... alweer!

Het is terug naar school... alweer! Wij hopen dat het nieuwe schooljaar voor u en uw kinderen goed is verlopen. Wij zijn ons ervan bewust dat organisatorische veranderingen in scholen verrassend kunnen zijn. Wij zijn er echter van overtuigd dat deze veranderingen zijn ingevoerd voor het welzijn en de ontwikkeling van alle leerlingen.