Leren leren op middelbare scholen

Leren leren is een belangrijke vaardigheid die leerlingen kan helpen slagen op de middelbare school. Er zijn verschillende strategieën en technieken die leerlingen kunnen helpen effectiever te leren
Kat leert zijn aanpak te ontwikkelen

 Leerdoelen stellen: duidelijke en specifieke doelen stellen voor wat je wilt leren kan je helpen je te concentreren en gemotiveerd te blijven.

Aantekeningen maken: het maken van aantekeningen bij colleges en het lezen van boeken kan helpen om informatie beter te begrijpen en te onthouden.

Informatie organiseren: het gebruik van mindmaps, diagrammen of schema's kan helpen om informatie te organiseren en met elkaar in verband te brengen.

Samenvatten: vat informatie samen aan de hand van sleutelwoorden en hoofdgedachten, zo kun je je concentreren op de hoofdzaken (op de middelbare school, op de universiteit is er te veel materiaal om samen te vatten).

Herhalen: het regelmatig herhalen van informatie helpt om het op lange termijn beter te onthouden.

Verbanden leggen: het leggen van verbanden tussen nieuwe informatie en reeds verworven kennis zal helpen deze met elkaar in verband te brengen.

Toepassen: het toepassen van het geleerde op reële situaties of problemen zal helpen om het te begrijpen en effectief te gebruiken.

Vraag om hulp: aarzel niet om je leraar of klasgenoten om hulp te vragen als je twijfels of moeilijkheden hebt.

Time management: uw tijd effectief beheren door activiteiten, taken en uit te voeren projecten te plannen, zodat u zich er beter op kunt concentreren.

Niet al deze strategieën en technieken zijn geschikt voor iedereen, het is belangrijk uit te zoeken welke het beste werken voor elk individu en ze te integreren in je eigen leerplan.

Leren om te slagen

Alle Cogito oplossingen

Contacteer ons